Stichting Werken en Leren 

Innovatie in het sociale domein

Onze missie

Stichting Werken en Leren stelt zich tot doel:

Het ontwikkelen en begeleiden van projecten op het gebied van werk, scholing, zorg en welzijn in Nederland en daarbuiten. 

De stichting vervult haar doelstelling in het sociaal domein in nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties. 

Activiteiten kunnen in eigen beheer worden ontwikkeld en uitgevoerd, alsook in opdracht van derden. 

Kernwoorden hierbij zijn verandering, beweging en innovatie.

Bron: statuten