Stichting Werken en Leren 

Innovation on the run
Stichting Werken en Leren 

Wij ontwikkelen en begeleiden projecten op het gebied van werk, scholing, zorg en welzijn in Nederland en daarbuiten.

De stichting werkt in het sociaal domein in nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties.  

Verandering, beweging en innovatie zijn onze kernwaarden.